Deze uitleg en voorbeelden zijn puur ter informatie en ter verduidelijking. Aan deze informatie kan in geen geval rechten worden ontleend. Tevens kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Rijwielwebshop heeft deze informatie ter goeder trouw gepubliceerd ter informatie en ter verduidelijking van de klant zodat deze weet waar hij/zij aan toe is.


Voorwaarden fietsplannen

De huidige fietsplannen zoals bij ons bekend zijn grofweg in te delen in 2 categorieën. Enerzijds de fietsplannen verzorgd door de werkgever zelf en anderzijds de fietsplannen verzorgd door organisaties als het NFP. We zullen onze visies ten opzichte van deze plannen hier trachten toe te lichten en proberen duidelijkheid te schaffen over wat u als werknemer en/of klant van ons hierbij kunt verwachten.

1. De eerste optie is een fietsplan dat door de werknemer voorgeschoten wordt danwel door de werkgever rechtstreeks wordt betaald aan de fietsenwinkel; in deze rijwielwebshop.nl. Dit is vrijwel het eenvoudigste fietsenplan voor zowel u als voor ons.

Het werkt als volgt:

1A. U kiest een fiets uit en betaalt deze rechtstreeks aan ons en krijgt achteraf maximaal het bedrag van €749 terug van uw werkgever. Deze verrekent het vervolgens op de gebruikelijke manier met uw salaris en u geniet van alle fiscale voordelen. U kunt hierbij overigens altijd een luxere/duurdere fiets uitzoeken dan waar u volgens de regeling recht op heeft. Het verschil betaalt u zelf dan gewoon bij en over dit extra deel ontvangt u geen fiscale voordelen.

1B. Een andere manier is dat u een fiets kiest, de nota inlevert bij uw werkgever en dat deze het verschuldigde bedrag rechtstreeks naar ons overmaakt. Dit werkt hetzelfde als wanneer u zelf betaalt echter u dient als vanzelfsprekend wel te wachten tot het volledige bedrag op onze rekening staat alvorens u de fiets kunt meenemen.


2.
 De tweede optie is een fietsplan als het NFP welke wij voor het gemak in deze in één categorie indelen met alle andere fietsplannen waarbij de leverancier, in deze rijwielwebshop.nl, een korting uit eigen zak dient te geven voor bemiddeling/afhandeling door het desbetreffende fietsenplan. Een korting die bijvoorbeeld bij het NFP oploopt tot maar liefst 15% van de aanschafwaarde. Dat betekent simpelweg dat een leverancier in het geval van aanschaf van een fiets van €749 slechts €636 krijgt uitgekeerd van het NFP. Deze korting kunnen wij helaas niet in uw voordeel klanten uitvallen omdat onze marges dat simpelweg niet toelaten. Ons bestaansrecht is berust op scherpe prijzen, kleine marges en grote aantallen. De eerste twee bestaansrechten gaan niet samen met een dergelijke korting aan een bemiddelaar.

Wat betekent dit voor u:

2A. De eerste mogelijkheid is dat u een fiets uitkiest met een aanbiedingsprijs van maximaal €636. In dit geval vullen wij de formulieren zo in dat u de volledige mogelijkheden van het fietsplan heeft benut (á maximaal €749) en wij de volledige fiets vergoed krijgen. Indien uw fiets minder dan €636 kost dan vullen wij uiteraard een lager bedrag in met als gevolg dat wij in ieder geval de waarde van de fiets volledig vergoed krijgen. U geniet dan van alle fiscale voordelen zoals gebruikelijk.

2B. De tweede mogelijkheid is dat u een fiets kiest ter waarde van bijvoorbeeld €1199 voor nu €749. In dit geval vullen wij uw formulieren dusdanig in dat wij de maximale uitkering van 636euro ontvangen (dus wij vullen de aanschafwaarde van €749 in) en dient u zelf het resterende bedrag aan te vullen. In dit geval betaalt u dan €113 aan ons en regelt het NFP het resterende bedrag van €636 wat ons totaal gewoon op €749 brengt. U geniet dan van de fiscale voordelen over het bedrag van €749.

2C. De derde mogelijkheid is vergelijkbaar. U bestelt een fiets met een aanbiedingsprijs van boven de €749. In al deze gevallen vullen wij uw formulieren dusdanig in dat u wederom over het bedrag van €749 de fiscale voordelen ontvangt. De leverancier, in deze rijwielwebshop.nl, krijgt hierbij wederom maximaal €636 uitgekeerd en u dient ook hierbij zelf het resterende bedrag aan te vullen. Koopt u dus een fiets met de aanbiedingsprijs van €999 dan dient u zelf €999 – €636 = €363 bij te betalen.

Ter volledigheid: In alle gevallen beschreven onder 1A, 1B, 2A, 2B en 2C kunnen wij als vanzelfsprekend pas de fiets afleveren of opsturen als het volledige bedrag is voldaan door het fietsenplan, de werkgever of de klant.

Mocht u naar aanleiding van deze uitleg vragen of aanvullingen hebben dan kunt u uiteraard altijd mailen naar info@rijwielwebshop.nl

Aan deze uitleg en voorbeelden kunnen in geen geval rechten worden ontleend.

WhatsApp Stel uw vraag via WhatsApp!